Meld skade

Kontaktskjema for å melde inn  garantisak eller reklamasjon.

-Navn
-Registreringsnummer
-Skadetidspunkt
-Kortfattet opplysninger om problemet
-Telefonnr for kontakt

Garantisak gjelder feil eller skade oppstått i garantitiden

Reklamasjon gjelder feil eller skade som antas å ha vært tilstede før levering